Uzależniona od alkoholu

Najczęstsze powikłania alkoholizmu

Alkoholizm to bardzo poważna choroba spowodowana utratą kontroli nad spożytym alkoholem. Jest to choroba psychiczna, o podłożu somatycznym. spożywanie alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem i niezależne od woli. Aby móc mówić o chorobie alkoholowej musi pojawić się u osoby uzależnionej tzw. głód alkoholowy, objawy abstynencyjne polegające m.in. na nadciśnieniu tętniczym, drżeniu mięśni, zwiększona tolerancja […]

Leczenie choroby alkoholowej

Czy alkoholizm można wyleczyć? Alkoholizm to choroba przewlekła, która dotknąć może absolutnie każdego. Traktowana jako słabość, brak silnej woli, komentowana słowami: „jakby chciał, to by nie pił…” zaszczepia w osobie uzależnionej poczucie winy i uczucie osamotnienia. Złożenie na barki alkoholika całkowitej odpowiedzialności za jego stan często odsuwa od niego świadomość, że może korzystać z pomocy. […]