Badanie kierowców ciężarówek

Kierowca kategorii C oraz D, który chce wykonywać zawód kierowcy, musi przebyć odpowiednie badania lekarskie. Badanie kierowcy ciężarówek zaczyna się u lekarza, który ma odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań kierowców, a jednocześnie ma uprawnienia do wykonywania badań w zakresie medycyny pracy. Taki lekarz wystawia kierowcy skierowania na badania: okulistyczne, neurologiczne i laryngologiczne. Poza tym, wysyła kierowcę na badania psychologiczne, ocenę widzenia obuocznego, zmierzchowego i zjawiska olśnienia.
Po pozytywnym przejściu wszystkich wyżej wymienionych badań, uprawniony lekarz przeprowadza badanie ogólne. Jeżeli wszystkie badania przeszły pomyślnie, lekarz wystawia zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Więcej na www.badania-kierowcow.info.pl.
Zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu kierowcy jest wystawiane na okres 5 lat, w przypadku kiedy kierowca nie ma skończonych 60 lat. Jeżeli kierowca skończył 60 lat, badania musi powtarzać co 30 miesięcy. Lekarz może skrócić okres ważności zaświadczenia, jeżeli zauważy symptomy zdrowotne, które mogłyby usprawiedliwiać skrócenie tego okresu.
Kierowca zawodowy musi rozpoznawać kolory: czerwony, żółty i zielony. Bezwzględnie kierowca musi mieć też sprawny wzrok, na tyle, żeby przejść wyżej wymienione badania i testy. Nie może mieć aparatu słuchowego, ponieważ równie ważny jest słuch. Problemy z przejściem badań mogą mieć też osoby, które zmagają się z padaczką lub cukrzycą. W przypadku unormowanych przebiegów tych chorób dopuszcza się taką możliwość, ale będą potrzebowały odpowiednich zaświadczeń od swoich lekarzy prowadzących ich choroby. Wszystkie te wymogi mają zapewnić bezpieczeństwo na drodze, zarówno kierowcy jak i innym uczestnikom ruchu.
Badanie kierowców ciężarówek należy zacząć od zgłoszenia się do lekarza, który ma uprawnienia do wykonywania badań dla kierowców i medycyny pracy. On pokieruje dalej, do kogo i gdzie się udać na dalsze badania.

Dodaj komentarz