Leczenie choroby alkoholowej

Czy alkoholizm można wyleczyć? Alkoholizm to choroba przewlekła, która dotknąć może absolutnie każdego. Traktowana jako słabość, brak silnej woli, komentowana słowami: „jakby chciał, to by nie pił…” zaszczepia w osobie uzależnionej poczucie winy i uczucie osamotnienia. Złożenie na barki alkoholika całkowitej odpowiedzialności za jego stan często odsuwa od niego świadomość, że może korzystać z pomocy. […]